رک های ایستاده سرور عمق 80 و 100 دیتاشین


- رک دیتاشین 37یونیت،عمق 80 سانتیمتر،ارتفاع 182 سانتیمتر،مشکیSR378B

- رک دیتاشین 42یونیت،عمق 80 سانتیمتر،ارتفاع 204 سانتیمتر،مشکیSR428B

- رک دیتاشین 37یونیت،عمق 96 سانتیمتر،ارتفاع 182 سانتیمتر،مشکیSR379B

- رک دیتاشین 42یونیت،عمق 96 سانتیمتر،ارتفاع 204 سانتیمتر،مشکیSR429B

/ 0 نظر / 33 بازدید